Polityka prywatności i COOKIES

Zasady przetwarzania danych

E-Commerce Solutions Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

E-Commerce Solutions Sp. z o.o. zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia, co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych (6x6).

1.1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 2. ograniczenie celu,
 3. minimalizacja danych,
 4. prawidłowość,
 5. ograniczenie przechowywania,
 6. integralność i poufność.

1.2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez E-Commerce Solutions Sp. z o.o. jak i podmioty trzecie, z którymi E-Commerce Solutions Sp. z o.o. współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

 • Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez E-Commerce Solutions Sp. z o.o.

Możesz także dobrowolnie wyrazić zgodę, abyśmy wysyłali do Ciebie wiadomości handlowe z aktualnymi promocjami, nowościami oraz ofertami specjalnymi za pośrednictwem e-maili i/lub SMS-ów. Z otrzymywania informacji tymi kanałami możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Z subskrypcji e-mail, klikając w odpowiedni link w stopce każdej z wiadomości. Z subskrypcji SMS, odpowiadając na wiadomość i wpisując w treści: „ANULUJ”. Możesz także cofnąć zgody w przypadku obu subskrypcji za pośrednictwem BOK.

 

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest E-Commerce Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ul. Serocka 10, lok. II piętro 04-333 Warszawa,

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz kontaktować się pod adresem e-mail iod@tagomago.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres

Inspektor Ochrony Danych

E-Commerce Solutions Sp. z o.o.

04-333 Warszawa

Ul. Serocka 10, lok. II piętro

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów E-Commerce Solutions Sp. z o.o. będą przetwarzane w następujących celach:

 1. obsługi Twoich zamówień
 2. zebrania opinii o naszych produktach i usługach, za pośrednictwem takich podmiotów jak Opineo i Ceneo
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań
 4. prowadzenia działań marketingowych
 5. sprzedaży produktów i usług
 6. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
 8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 9. archiwizacji
 10. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na E-Commerce Solutions Sp. z o.o.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych to:

 1. udzielona zgoda, w tym wyrażenie chęci uczestnictwa w programie dla stałych klientów
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku i TikToku, czyli w związku wykorzystywaniem narzędzi, w szczególności takich jak Google Analytics.

Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez E-Commerce Solutions Sp. z o.o. działaniami,
 2. firmom kurierskim, które będą dostarczać do Ciebie zamawiane przez Ciebie produkty,
 3. kancelariom prawnym, którym E-Commerce Solutions Sp. z o.o. zlecił np. prowadzenie postępowania sądowych w związku z nie wykonaniem przez Ciebie umowy,
 4. podmiotom współpracującym z E-Commerce Solutions Sp. z o.o.
 5. w przypadku płatności przez system PPolskie ePłatności  dane mogą zostać przekazane na rzecz Polskie ePłatności sp. z o.o. . z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie,
 6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować E-Commerce Solutions Sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas, np. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałeś ostatniego zakupy, przez który to okres zobowiązani jesteśmy do przechowywania dokumentów księgowych potwierdzających dokonane przez Ciebie zakupami, na podstawie Ustawy o Rachunkowości a także przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa,
 2. obsługi utworzonego konta
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów E-Commerce Solutions Sp. z o.o. (Administratora) – 6 lat przysługuje Państwu na zgłaszanie roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego ,
 4. okres na jaki została udzielona zgoda

Jakie masz prawa

Posiadasz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych
 6. przeniesienia Twoich danych osobowych

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, E-Commerce Solutions Sp. z o.o. w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez E-Commerce Solutions sp. z o.o., masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje nie podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. dokonania przez Ciebie zakupu produktów znajdujących się w naszej ofercie), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta. 

W jaki sposób profilujemy

E-Commerce Solutions sp. z o.o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.
 2. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb)

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę tagomago@tagomago.pl.

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
 3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 • Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
 • Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji- Internet Explorer 

Więcej informacji- Chrome 

Więcej informacji- Firefox 

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa, dn. 09.09.2021