• Strefa Piękna

  • Strefa Domu

  • Strefa Zdrowia

search Szukaj cart Koszyk menu Menu
cart 0,00 zł

Twój Koszyk

Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem: http://tagomago.pl jest prowadzony przez E-Commerce Solutions Sp. z o.o. z siedzibą ul. Serocka 10, lok. II piętro, 04-333 Warszawa (dalej zwana również „Perfumerią Tagomago"), NIP  1132871152 oraz REGON 146997715, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487983. Dane kontaktowe: tel.: +48 022 266 82 84; e-mail: tagomago@tagomago.pl; fizyczny adres Perfumerii Tagomago: ul. Aleje Jerozolimskie 54 lokal n29

 

 

NINIEJSZY Regulamin Perfumerii Tagomago dla podmiotów dokonujących zakupów towaru związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży luksusowych kosmetyków w sklepie internetowym Perfumeria Tagomago zlokalizowanym pod adresem http://tagomago.pl na rzecz podmiotów nie będących „konsumentami" w rozumieniu art. 22' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. dla podmiotów dokonujących zakupów towaru związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedaż  odbywa się za pośrednictwem Internetu lub przez telefon w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Perfumerią Tagomago, zwaną dalej Sprzedającym.

4. Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i do jego zaakceptowania.

 

II. Zasady dokonania zakupu

 

1. Kupujący może składać zamówienia przez 24h na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://tagomago.pl. Prawidłowe wypełnienie formularza Rejestracji jest podstawowym warunkiem realizacji zamówienia. Kupujący może także złożyć zamówienie przez telefon od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu: 022 266 82 84.

2. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym Sprzedającego odbywa się w ramach           czterech kroków: 1- wybór produktu (Do koszyka), 2- wybór sposobu płatności i dostawy, 3- wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych wymaganych do realizacji zamówienia, 4- potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego. Analogiczna procedura stosowana jest w przypadku złożenia zamówienia przez  telefon.

3. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła potwierdzenia przyjęcia zmówienia produktu wraz z numerem Zamówienia. Numer Zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia złożonego przez telefon potwierdzenie złożenia zamówienia następuje ustnie.

4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia  potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności z góry, o ile w chwili składania zamówienia produkty są dostępne w magazynie Sprzedającego. W przypadku wyboru  odbioru osobistego Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówione przez siebie produkty w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Po upływie powyższego terminu zamówienie zostaje anulowane.

5. Jeżeli produkt jest niedostępny Sprzedający powiadomi o tym Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zawarcia umowy  i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną odpowiednio do sposobu złożonego zamówienia.

6. W przypadku, gdy Sprzedający otrzyma informację, że możliwa jest jedynie częściowa realizacja zmówienia zawiadomi o tym Kupującego drogą mailową bądź telefoniczną                  w zależności od sposobu składanego zamówienia i za jego zgodą dokona częściowej realizacji zamówienia.

7. Jeżeli dojdzie do częściowej realizacji zamówienia z powodu braku produktów Kupujący pokrywa koszty pierwszej przesyłki. Koszty przesyłek pozostałych części pierwotnego zamówienia pokrywa Sprzedający.

8. W przypadku, gdy Kupujący odmówi podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia nie dojdzie  do przyjęcia zamówienia. 

9. Sprzedający ustalił ceny produktów w polskich złotych z uwzględnieniem  podatku VAT. Cennik dostawy znajduje się http://tagomago.pl/czytaj/15/Dostawa-towaru.

10. Ceną wiążącą jest cena produktu podana na stronie internetowej  Sprzedającego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów w  ramach bieżących wyprzedaży i innych akcji promocyjnych. To uprawnienie Sprzedającego nie odnosi się do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany ceny produktu.

12. Wszystkie produkty prezentowane przez Sprzedającego są oryginalne. Brak foli nie świadczy o braku oryginalności, w przypadku gdy taka praktyka stosowana jest przez producenta.

 

III. Formy płatności i dostawy

 

1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony do Kupującego na terenie Polski można  dokonać: a) przelewem bankowym, b) płatność za pobraniem, c) za pośrednictwem systemu płatniczego eCard wówczas realizacja zmówienia nastąpi po dniu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego. Szczegóły dotyczące sposobów płatności http://tagomago.pl/czytaj/98/sposoby_platnosci.

2. Dostawa zamówionych produktów następuje za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Istnieje także możliwość odbioru osobistego. Szczegóły dotyczące dostawy http://tagomago.pl/czytaj/15/Dostawa-towaru.

3.  W przypadku osobistego odbioru w Sklepie możliwa jest zapłata gotówką lub karta płatniczą. Karty płatnicze akceptowane przez Sprzedającego znajdują się pod adresem http://tagomago.pl/czytaj/99/.

4. W przypadku wyboru  odbioru osobistego Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówione przez siebie produkty w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Po upływie powyższego terminu zamówienie zostaje anulowane.

 

IV. Zasady reklamacji i zwrotu

 

1. Kupujący może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy produkt: a) nie był używany; b) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folii, jeżeli taką posiadał; c) nie został w inny sposób zniszczony.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania produktu bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłanie dostarczonego produktu na adres  Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - ściągnij plik.

3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem,  Sprzedający zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy według sposobu wskazanego przez Kupującego w oświadczeniu. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy uiszczone przez Kupującego nie będą zwracane.

4. Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

5. Reklamacja powinna być zgłoszona Sprzedającemu w formie pisemnej na adres  Sklepu   w terminie najpóźniej 2 miesięcy od daty otrzymania produktu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty doręczenia przesyłki do siedziby Sklepu. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający wymieni produkt na pełnowartościowy lub gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci cenę nabycia za reklamowany produkt wedle sposobu wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym. Sprzedający pokryje także koszty dostawy reklamowanego produktu. Zgłoszenie  reklamacji - ściągnij plik.

7. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji towar jest odsyłany do Kupującego na jego koszt.

8. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. Produkt należy odesłać do Sprzedającego na adres Sklepu z otrzymanym dokumentem sprzedaży i uzasadnieniem reklamacji.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zagubienie przesyłki  wynikające ze strony profesjonalnego przewoźnika.

10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na  adres  Sklepu.

 

V. Polityka ochrony prywatności

 

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci Sprzedającego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia.

2. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych  w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

3. Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupującego a) związane z realizacją złożonego zamówienia, b)  o charakterze technicznym tj. adres IP, godzina dostępu, strona z której Kupujący połączył się ze stroną internetową Sprzedającego itp.

4. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji złożonego zamówienia a za dodatkową zgodą Kupującego także w celu przekazywania informacji o nowych produktach, akcjach promocyjnych lub dla celów badania satysfakcji Kupującego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach obrony jego uzasadnionych prawnie interesów.

6. Sprzedający podejmie stosowne środki bezpieczeństwa  w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu danych osobowych Kupującego podmiotom nieuprawnionym.

7. Administratorem Danych Osobowych Sprzedającego jest E-Commerce Solutions Sp. z o.o.

8. Kupujący ma prawo do uzupełnienia, zmiany lub odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili poprzez skontaktowanie się droga mailową lub telefoniczną z Administratorem Danych.

9. Składając zamówienie, Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie jego adresu e-mail do spółki Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji poprzez tagomago.pl oraz potwierdza objęcie transakcji Programem Ochrony Kupujących w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 ze zm.).